9Kcodril

Escola d'estiu

CEIP Maria Antònia Salvà

El CEIP Maria Antònia Salvà es troba a la barriada de Son Sardina (Palma). És una escola d'una línia, que acull alumnat des d'educació infantil 3 anys fins a 6è d'educació primària. Podem dir que és una escola "familiar". La majoria dels infants que hi assisteixen són dels nuclis de Son Sardina i Sa Garriga, però també hi ha un nombre significatiu que provenen de Son Espanyol i altres barriades de Palma.


En aquest apartat podràs trobar inscripcions, +info, altres documents.

Escola d'estiu

CEIP Sa Casa Blanca

És una escola situada en el Pla de Sant Jordi, un entorn natural fantàstic on desenvolupem la nostra tasca educativa en contacte directe amb el nostrevoltant.

Som unaescola petita on els nostres alumnes estan agrupats per cicles. Això ens fa tenir unes característiques especials com a centre que fan que potenciem molt el treball intercicles i realitzem activitats on tots els alumnes de l’escola cooperen i s’ajuden uns als altres formant, d’aquesta manera, una gran família.


En aquest apartat podràs trobar inscripcions, +info, altres documents.